Wspólne konto bankowe – kiedy warto o nim pomyśleć?

Wspólne konto. Dla niektórych wspólne konto to przyjemność, dla innych przykry obowiązek, a dla kolejnej grupy to po prostu czyste korzyści i przywileje w banku. A Wy zastanawialiście się już nad wspólnym kontem? Czym jest wspólne konto, jak je założyć i czy wspólne konto jest właśnie dla mnie? To tylko nieliczne z pytań, na jakie postaramy się odpowiedzieć.

Jak szybko założyć wspólne konto?

Jest kilka sposobów na założenie wspólnego konta. Najłatwiej zrobić to oczywiście w sposób tradycyjny, czyli zabieramy dowody osobiste i udajemy się do oddziału banku. Jeśli jednak mieszkamy na wsi czy w małym mieście dostępność do oddziału banku może być utrudniona. W takim przypadku najwygodniej skorzystać z Internetu.

Zakładanie konta przez Internet

Konto przez Internet zakłada się bardzo łatwo. Pobieramy ze strony banku, w którym chcemy takie konto posiadać, wniosek (formularz) i wypełniamy. We wniosku podajemy podstawowe dane osobowe: imię nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mailowy. Przy okazji składania wniosku o rachunek możemy jednocześnie „dokupić” inne produkty, które nam bank zaproponuje.

Najczęściej dotyczy to karty do bankomatu czy możliwości założenia kont oszczędnościowych. Warto sprawdzić, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku taryfę prowizji i opłat, która musi być dostępna na stronie banku. W taryfie sprawdzamy opłaty za konto, kartę bankomatową, konta oszczędnościowe, polecenia zapłaty, przelewy czy zlecenia stałe.

Jeśli wybraliśmy opcję zakładania konta przez Internet, po wypełnieniu wniosku należy oczekiwać na kontakt ze strony banku. Pracownik banku potwierdzi z nami wszystkie zawarte we wniosku dane i umówi się z nami na sposób odbioru umowy. Najczęściej odbywa się to za pośrednictwem kuriera.

Konto do czasu podpisania umowy i dostarczenia do banku jest nieaktywne. Umowę podpisujemy w obecności kuriera. Jeden egzemplarz tej umowy zostanie przekazany do banku, a drugi zostanie u klienta. Bank aktywuje nasze konto i gotowe. Z tak założonego konta możemy korzystać zarówno w serwisie elektronicznym jak i w oddziale baku.

Pamiętaj, konto nie wiąże nas z bankiem na całe życie, ale znając niechęć do zmian zróbmy to dobrze. Porównywarka kont może być bardzo pomocna – skorzystaj zniej koniecznie a zaoszczędzisz sporo czasu.

Zakładanie konta za pomocą przelewu

Niektóre banki wprowadziły możliwość założenia konta za pomocą przelewu. Opcja ta jest możliwa tylko wówczas, gdy klient jest posiadaczem konta w innym banku. W naszym wypadku, by założyć wspólne konto za pomocą przelewu należy już posiadać wspólne konto w innym banku.

Można tę opcje wykorzystać w celu przeniesienia konta do innego banku. Jeśli znajdziemy w naszym „nowym” banku ten rodzaj usługi to weryfikacja danych nastąpi poprzez dane, które podajemy w przelewie, a jednocześnie wskazujemy nasz rachunek w „starym” banku jako rachunek powiązany.

Po założeniu konta klient dostanie nowy numer rachunku, który powinien zasilić przelewem ze swojego konta powiązanego. Jeśli weryfikacja danych osobowych z przelewu będzie zgodna z danymi w nowym banku, to nastąpi aktywacja nowego konta. Łatwo, szybko i bezpiecznie.

Zapis na wypadek śmierci

Nie lubimy tego tematu. Rozmowy o sprawach „ostatecznych” odkładamy na późniejszy czas. Wydaje się jednak, że takie podejście niekoniecznie jest właściwe. Starsi ludzie nie mają na utrzymaniu rodzin, a ich dyspozycje dotyczą jedynie pewności, że oszczędności ich życia dostaną wskazani w „zapisach”.

Zapis na wypadek śmierci jest pewnego rodzaju testamentem. Wskazani w zapisie spadkobiercy muszą być spokrewnieni z posiadaczem rachunku. Zatem zapis może dotyczyć małżonków, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Nie można wskazać w zapisie osób niespokrewnionych, postronnych. Nie możemy złożyć takich dyspozycji do rachunków wspólnych.

Wypłata z rachunku objętego zapisem, łącznie na rzecz wszystkich wskazanych zapisobiorców dokonana zostanie do wysokości salda, ale nie może przekraczać 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS, przypadający na ostatni miesiąc przed śmiercią.

Warto wiedzieć, że oszczędności wskazane w zapisie nie wchodzą w masę spadkową, a zatem są dostępne bez przeprowadzania długotrwałych rozpraw sądowych.

Elektroniczny dostęp do kont umożliwia (jeśli znamy loginy i hasła) dostęp do kont. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wypłaty z rachunku dokonane przez kanał internetowy czy też przez pełnomocników, jeśli bank nie otrzymał informacji o śmierci właściciela.

Pamiętaj, wszystkie pełnomocnictwa wygasają po śmierci mocodawcy.

Pierwszeństwo przed realizacją zapisu na wypadek śmierci ma zwrot poniesionych kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, dokonane na podstawie przedłożonych rachunków.

Wspólne konto. Konto osobiste razem czy osobno?

Wspólne konto ma swoje zalety:

  • łatwiej zaplanować wydatki,
  • zwiększa zdolność kredytową,
  • obniża koszty prowadzenia rachunku.

Konto wspólne najczęściej kojarzone z rachunkiem współmałżonków, to wcale nie oznacza, że rachunek ma tylko takie przeznaczenie. Konto wspólne, to również konto założone przez rodzica z dziećmi czy wnukami (pełnoletnimi), a nawet przez osoby niespokrewnione ze sobą.

Wystarczy, że obie zainteresowane strony podpiszą umowę. Prawo dysponowania rachunkiem jest dla współwłaścicieli identyczne. Każdy ze współwłaścicieli może sam zlikwidować konto wspólne. Konto wspólne może powstać z połączenia dwóch kont pojedynczych. Numer konta będzie numerem konta wspólnego po połączeniu kont decydują współwłaściciele.

Niewątpliwa zaletą konta wspólnego to łatwiejsze panowanie nad płatnościami i organizacja budżetu.

Współwłaściciele konta mogą posiadać swoje karty bankomatowe. Dodatkowa korzyścią mogą być opłaty za prowadzenie rachunku. Rachunek wspólny to najczęściej koszt pojedynczego konta.

Jednak Ci, którym wspólne zarządzanie budżetem nie przypada do gustu mogą pozostać przy swoich indywidualnych rachunkach, a wspólne konto wykorzystywać tylko do wspólnych wydatków.

Wyższe wpływy na konto (np. dwa wynagrodzenia) może zachęcić bank do zastosowania pewnych przywilejów związanych ze zwolnieniem z opłaty czy tez z zastosowaniem preferencji w oprocentowaniu kredytów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *