Co to jest WIBOR?

WIBOR czyli Warsaw InterBank Offered Rate — jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielać pożyczek innym bankom, a zatem jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Stawkę tę ustala się codziennie (w dni robocze) o godzinie 11.00.

Jak ustala się WIBOR?

16 największych banków składa oferty po jakiej jest skłonna pożyczyć pieniądze. Po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych ofert Stowarzyszenie Rynków Finansowych (ACI) – tzw Stowarzyszenie dealerów ustala cenę kredytu, który będzie obowiązywał w „handlu” pomiędzy bankami. Stopa procentowa jest tą górną granicą, którą może bank zastosować.

W praktyce, po stronie klienta, najczęściej stosuje się WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M co oznacza odpowiednio średnią „Wiborów” z 1 miesiąca, 3 miesięcy czy 6 miesięcy. Oznacza to tyle, że zmiana stopy procentowej, którą może odczuwać klient może nastąpić w odstępach 1, 3 i 6 miesięcznych.

WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M — który z nich jest korzystniejszy dla klienta banku?

To zależy od tendencji w gospodarce, jeśli bowiem Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe dla Banku Centralnego to WIBOR 1M szybciej „skonsumuje” tę obniżkę bo już po miesiącu, a WIBOR 6M dopiero po pół roku.

Odwrotnie natomiast podczas podwyższania stóp procentowych. WIBOR 6M jest korzystniejszy z punktu widzenia klienta, ponieważ podwyższenie stóp procentowych nastąpi po dłuższym okresie czasu. Zarówno pierwsza jak i druga sytuacja pokazuje, że WIBOR 1M jest najbliższy aktualnych stóp procentowych.

Oczywiście skoro jest to cena pieniądza na rynku międzybankowym klient zapłaci bankowi więcej o wartość marży kredytu, która dodawana jest do WIBOR-u. WIBOR zatem stanowi oprocentowanie kredyt dla klienta, a marża jest zyskiem banku, który udziela nam kredytu.

WIBOR jest podstawowym narzędziem do ustalenia stopy procentowej dla klientów banku, w odniesieniu do kredytów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *