Mężczyzna w garniturze

Wiarygodność kredytowa

Określiliśmy w sposób arytmetyczny za pomocą kalkulator zdolności kredytowej, że mamy zdolność kredytową, można więc postawić pytanie czy sama zdolność kredytowa jest wystarczającym kryterium dla banku, aby udzielić nam kredytu. Otóż niestety nie.

Co to jest wiarygodność kredytowa?

Sama zdolność kredytowa, to niestety za mało. Bank będzie dalej nas badał i analizował, tym razem pod kątem wiarygodności czyli mówiąc prościej, czy my jako ewentualni nabywcy kredytu jesteśmy wystarczająco uczciwi, rzetelni i gwarantujemy spłatę pożyczonych pieniędzy na warunkach określonych w umowie kredytowej. Ten proces to właśnie wiarygodność kredytowa.

Analizie podlega nasz:

 • wiek,
 • wykształcenie,
 • stan rodziny,
 • posiadany majątek osobisty,
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • ryzyko utraty pracy,
 • informacje zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej,
 • dane z Banku Informacji Gospodarczej czy z Krajowego Rejestru Długów.

Zasadnicze informacje na temat klienta można znaleźć w BIK czyli w Biurze Informacji Kredytowej bowiem banki i SKOK-i mają obowiązek dostarczania informacji o udzielonych kredytach gotówkowych, hipotecznych, debetach w koncie, kartach kredytowych i innych zobowiązaniach kredytobiorców.

BIK dostarcza informacje w formie raportów na każde zapytanie banku. W raportach tych znajdują się szczegóły dotyczące kredytów klienta. Raporty zawierają informacje o próbach wyłudzeń czy informacje z Systemu Dokumentów Zastrzeżonych. Bywa również, że BIK „zaciąga” informacje o naszych nieuregulowanych zobowiązaniach za „rachunki” z Krajowego Rejestru Długów.

Jeśli cały ten raport w wersji informacyjnej jest pozytywny, to banki dokonują dalszej analizy, analiza ta nazywa się analizą scoringową. (z ang. Score=punkt)

Co to jest analiza scoringowa?

Analiza scoringowa to metoda punktowa oceny ryzyka kredytowego czyli wiarygodność kredytowa. Analiza ta często nazywana również jako scoring kredytowy i dotyczy właśnie klienta ubiegającego się o kredyt. Do oceny punktowej brane są pod uwagę różne kryteria, które mają wpływ na ustalenie profilu klienta.

Przede wszystkim istotna jest:

 • historia kredytowa;
 • terminowość obsługi kredytów w przeszłości;
 • zawód, który uwiarygodnia status, gdyż często banki stosują dużo mniej restrykcyjne kryteria w stosunku do zawodów uznawanych za zawody zaufania publicznego: lekarz, prawnik, duchowny, inżynier, czy zawody których przedstawicieli poszukują pracodawcy;
 • wiek, często w bankach ustalana jest granica wiekowa, chociaż oficjalnie w ofercie tej informacji takiej nie znajdziemy.

Jak ustawiana jest punktacja w tej ocenie scoringowej?

Punktacja przy określaniu wiarygodności kredytowej jest informacją poufną w każdym banku. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której ustalenie punktacji scoringowej mogłoby doprowadzać do „przekłamań”, przy wprowadzaniu wniosków parametry te często ulegają zmianie.

Brak historii kredytowej jest sytuacja niekomfortową, bo o wiele częściej można się spotkać z odmową banku. Zobacz również artykuł czyszczenie BIK.

Wiarygodność kredytowa — podsumowanie

Reasumując, jeśli mamy pozytywny raport, a ocena scoringowa spełnia kryteria wypłacalności, to możemy liczyć na to, że bank udzieli nam kredytu.

Pamiętaj:

 • Masz prawo do swoich danych gromadzonych w BIK, wystarczy wypełnić wniosek na stronach BIK;
 • Masz prawo do uzyskania informacji co jest przyczyną odmowy udzielenia kredytu. Żądaj ich od banku;
 • Przygotuj się do wizyty w banku. W zależności od tego, czy będziesz odwiedzał odział w tradycyjny sposób czy też online, przygotuj niezbędne dokumenty. Zobacz jakie dokumenty są potrzebne w banku.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *