Młotek sędziowski a prawo

Ustawa o kredycie konsumenckim

Ustawa o kredycie konsumenckim. Nieznajomość prawa szkodzi… Czy jest ktoś, kto tego nie doświadczył na własnej skórze? Dlatego, zanim podejmiesz decyzję o zaciągnięciu kredytu, dowiedz się jakie masz prawa i obowiązki oraz jakie konsekwencję pociąga za sobą Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011, która weszła w życie 18 grudnia 2011.

Co można znaleść w ustawie o kredycie konsumenckim?

Znowelizowana ustawa dotyka zarówno interesów kredytodawców jak i kredytobiorców. Co dokładnie uległo zmianie?

Co to jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to taki, w której kwota kredytu nie przekracza 255 550 zł (lub równowartość w walucie). Do tej pory za taki uznawano umowę, w której kwota kredytu nie przekraczała 80 tys. złotych.

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

Nowa ustawa zawiera także wyszczególnienie umów, które mogą być uznane za umowy o kredyt konsumencki. Są nimi:

 • umowa pożyczki;
 • umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
 • umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
 • umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
 • umowa o kredyt odnawialny.

Co definiuje ustawa o kredycie konsumenckim

Nowa ustawa definiuje także pojęcie kredytodawcy, którym teraz jest także każdy przedsiębiorca udzielający lub dający przyrzeczenie udzielenia kredytu w jakiejkolwiek postaci — np. instytucje parabankowe, SKOKi czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Ważnym zapisem z punktu widzenia klienta jest wprowadzenie Formularza Informacyjnego. Treść ustawy zobowiązuje kredytodawcę do przekazania w nim wszystkich podstawowych informacji na temat udzielanego kredytu, przed zawarciem umowy kredytowej.

W formularzu zawarte są dane dotyczące m.in.

 • rodzaju kredytu;
 • wymaganych zabezpieczeń;
 • wysokości oprocentowania;
 • wysokości kosztów dodatkowych (np. ubezpieczenia);
 • terminów i sposobów wypłaty kredytu;
 • zasad i terminów jego spłaty.

Ujednolicony charakter dokumentu ma dodatkowo ułatwić porównanie ofert z różnych banków.

Kolejny istotny paragraf pozwala na wydłużenie czasu potrzebnego do odstąpienia od umowy do 14 dni (dotychczas 10 dni) i wyznacza 30 dniowy termin na spłatę zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami za wykorzystany okres.

Konsument ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w każdym momencie, bez potrzeby wcześniejszego informowania o tym kredytodawcy.

Ustawa określa wysokość maksymalnej prowizji za wcześniejszą spłatę, która wyznaczona została na poziomie 1%.

Niestety w porównaniu do starej ustawy zmianie uległy zapisy dotyczące prowizji za udzielenie kredytu — obecnie nie ma ustalonej górnej granicy (wcześniej maksymalnie 5% kwoty kredytu). I ten zapis zasadniczo wpływa na koszt kredytu, bo stopa procentowa już nie stanowi o kosztach kredytu – szczegółowo prześledzimy ten aspekt w dalszej części.

Tyle ustawa a co wynika z niej dla Ciebie?

Największym plusem dla kredytobiorcy jest pełna i jednorodna informacja kredytowa, tak zwany arkusz informacyjny. Tym samym bank nie będzie mógł odrzucić wniosku bez podania przyczyny, a co najważniejsze, jeśli skutecznie udowodnimy bankowi zaniedbania, to może on zostać ukarany grzywną.

To w znacznym stopniu nie poprawia naszej sytuacji w zderzeniu się z tymi „finansowymi machinami”, ale korzystając ze swoich praw nie damy się przynajmniej „nabić w butelkę”.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *