Rekomendacja T i S

Rekomendacja T i S. Komisja Nadzoru Finansowego przygotowuje jasne zasady zwane Rekomendacjami. Rekomendacja pozwala bankom na stabilny i bezpieczny rozwój. Komisja dba o to, by działalność banków była bezpieczniejsza,i aby banki utrzymywały współczynnik wypłacalności na odpowiednio wysokim poziomie.

Do czego potrzebna jest nam rekomendacja?

Rekomendacja służy do zmniejszania ilości niespłacanych kredytów oraz pozwala na ograniczenie nadmiernego zadłużania się klientów. Banki komercyjne co do zasady są podmiotami autonomicznymi i nie podlegają formalnie pod nadzór, ale zdecydowana większość banków przyjmuje sugestie KNF jako obowiązujące. (pełen dokument: Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych)

Jaki wpływ na wysokość kredytu ma rekomendacja T i S wydawane przez KNF?

Rekomendacja czyli zalecenia jakimi powinny się kierować banki przy wyliczaniu:

  • zdolności kredytowej,
  • jakie przyjąć kryteria finansowe do kredytów,
  • jakie zabezpieczenia,
  • okres udzielania kredytu,

to są właśnie główne elementy, na które zwraca uwagę KNF podczas, gdy wydawana jest rekomendacja. Tak więc rekomendacje służą do zarządzania kredytami finansującymi nieruchomości oraz kredytami, które są zabezpieczone hipotecznie.

Ostatnie zmiany, które zaczęły obowiązywać od 2014 zakładają przede wszystkim ograniczenie kredytowania nieruchomości — docelowo do 80% LtV (stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia tego kredytu) oznacza to, że bez wkładu własnego kredytu nie otrzymamy.

Następną regulacją, którą urząd proponuje, jest to by do wyliczania zdolności kredytowej przyjmować maksymalny okres kredytowania 25 lat, co nie oznacza, że banki nie mogą udzielać kredytu na dłuższy okres, ale warunkiem udzielenia kredytu jest zdolność spłaty w okresie 25 letnim. Proponuje się dalsze ograniczenie kredytowania w walutach obcych, co jest kontynuacją poprzednich rekomendacji, które wydano po ujawnieniu się tzw. „kryzysu „ na amerykańskim rynku nieruchomości.

Po wprowadzeniu tych zasad zdecydowanie spadła ilość klientów rynku nieruchomości spełniających tak rygorystyczne kryteria. Widocznym tego efektem jest spadek cen nieruchomości i znacząco mniejsza ich sprzedaż.

Rekomendacja T — dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych

Od 1 lipca 2013 obowiązuje nowa rekomendacja T, znacznie łagodzi warunki udzielania kredytów konsumenckich przede wszystkim dlatego, że znosi ona ograniczanie stosunku wysokości rat kredytów do dochodów klienta. Dobrą wiadomością jest rezygnacja z ustalania maksymalnego poziomu stosunku rat płaconych miesięcznie do osiąganego dochodu netto klienta, czyli tzw. DTI wynoszącego dotychczas 50 proc. lub 65 proc.

Po wejściu Rekomendacji T w życie, każdy bank będzie mógł ustalać tę wartość samodzielnie. Pozwala również na stosowanie uproszczonych zasad badania zdolności kredytowej. Poprzednia rekomendacja znacznie ograniczyła akcje kredytową w bankach, ale powodem tej regulacji było nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych, które w kryzysie zaczęły generować ogromny portfel kredytów zagrożonych.

Według nowych reguł banki mogą udzielić nieznanym klientom kredytu ratalnego w wysokości 14,84 tys. zł (czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w lutym 2013 roku wynosiło ono 3710 zł). Teraz, po zmianie rekomendacji, ponownie wprowadzono możliwość kredytowania w oparciu o oświadczenia.

Zmieniona rekomendacja T pozwala bankowi pożyczyć klientowi pieniądze na podstawie historii współpracy. Jeśli staż wynosi co najmniej sześć miesięcy, bank na uproszczonych zasadach może pożyczyć równowartość sześciu przeciętnych dochodów w przedsiębiorstwach. To kwota ponad 22,2 tys. zł. Jeśli klient związany jest z bankiem co najmniej 12 miesięcy, to w grę wchodzi dwa razy wyższa kwota, a więc ponad 44,5 tys. zł.

Komisja Nadzoru Bankowego liberalizując Rekomendację T oczekiwała dwóch rzeczy. Pierwsza to otwarcie się banków na klientów, którzy dziś szukają kredytu w instytucjach parabankowych. Druga to pobudzenie konsumpcji poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do kredytów na zakup towarów w sklepach.

Jednym słowem będzie łatwiej o kredyt detaliczny, trudniej o kredyt hipoteczny.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *