samolot oraz kula ziemska

Przelewy zagraniczne SEPA i SWIFT

Przelew zagraniczny. W związku z bardzo łatwą możliwością emigracji zarobkowej coraz bardziej popularne stają się przelewy zagraniczne. Co to jest przelew zagraniczny? Czy się różni od przelewu krajowego? Zanim jednak przystąpimy do omówienia czym w ogóle jest przelew zagraniczny opiszemy i wyjaśnimy pojęcia, którymi będziemy posługiwać się w trakcie opisywania operacji przelewu walutowego inaczej przelewu dewizowego. To pozwoli nam w pełni zrozumieć temat i swobodnie się posługiwać przelewem zagranicznym.

Z jakiego konta możemy zrobić przelew walutowy?

Każdy bank bardzo chętnie zrealizuje dla nas przelew zagraniczny, wszystko to jednak kwest ceny. Niestety posiadanie konta w walucie obcej nie determinuje możliwości wykonania przelewów zagranicznych. Przelewy walutowe mogą być jednak realizowane w walucie kraju do, którego chcemy taka płatność przekazać.

Każdy przelew zagraniczny możemy zlecić w naszym banku również z konta w walucie polskiej. Musimy się jednak liczyć z „procesem” przewalutowania, (po cenie sprzedaży waluty – patrz tabela kursów walutowych) polskich złotych na walutę, która jest wskazana w naszym przelewie.

Przelew walutowy – podział i charakterystyka

Przelewy walutowe możemy podzielić na: przelew importowy i przelew eksportowy.

Przelew importowy

Przelew importowy to przelew wychodzący z naszego banku (konta). W bankach w Polsce spotykamy się z dwoma rodzajami przelewów walutowych importowych:

 • SWIFT
 • SEPA inaczej przelew transgraniczny

Przelew SWIFT (polecenie zapłaty)

Udzielając dyspozycji na przelew zagraniczny należy przede wszystkim zadbać o poprawność danych zawartych we wniosku przelewu. Niezbędna jest informacja dotycząca kodu SWIFT (BIC) – czyli kodu identyfikująego bank beneficjenta oraz numer rachunku w formacie IBAN. IBAN (International Bank Account Number)… więcej o IBAN dowiesz się tutaj… to międzynarodowy standard zapisu rachunków bankowych składający się z kodu kraju (np. PL). Kod SWIFT (BIC) znajdziemy na stronie internetowej banku.

Dyspozycja wykonania przelewu zagranicznego wymaga także wskazania opcji pokrycia jego kosztu. Może być to tzw. opcja BEN (wszystkie koszty za przelew pokrywa odbiorca), SHA (koszty za przelew pokrywa odbiorca wraz z nadawcą) lub OUR (wszystkie koszty pokrywa nadawca).

Przelew SEPA

SEPA to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

 • waluta transakcji musi być podana w EUR
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC
 • koszty „SHA”
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;

Przelew ekspresowy

Przelew eksportowy analogicznie do importowego jest to przelew przychodzący. Przelew typu SEPA wyróżnia się stosunkowo niską ceną w odróżnieniu od walutowych przelewów standardowych.

Jak inaczej przelać pieniądze zagranicę?

Przykłady alternatywy jakie można znaleźć w stosunku do tradycyjnego przelewu.

Inną metoda przesyłania pieniędzy jest wykorzystanie pośrednictwa Western Union. Firma kojarzona z usługami telegraficznymi, obecnie zajmuje się głównie pośrednictwem w przekazywaniu pieniędzy.

Przekaz pieniężny za pośrednictwem WU można zlecić przez Internet, w agencjach lub w niektórych bankach np. PKO BP, BZWBK… Pieniądze mogą być odebrane w gotówce lub przelane na rachunek bankowy. Niestety cena „za pośrednictwo” jest stosunkowo wysoka.

PayPal to amerykańska firma oferująca usługi płatnicze firmom i klientom indywidualnym posiadającym adres e-mail. Usługa polega na wysyłaniu bądź odbieraniu płatności przez Internet.

System ten zwany jest elektroniczną portmonetką. Zasilanie konta może odbywać się przelewami z tradycyjnego konta bankowego, z kart kredytowych lub innego konta paypal. System kojarzony zwykle z płatnościami w e-sklepach można z powodzeniem wykorzystać do realizowania przelewu. Wystarczy, że znamy adres e-mail odbiorcy — oczywiście obie strony muszą posiadać konto w systemie PayPal, które jest darmowe. Przelewy w obrębie kraju i rodziny są bezpłatne, wysyłając pieniądze w innej walucie, niż nasze konto paypal zapłacimy prowizję.

Przelew i pojęcia z nim związane

 • Bank beneficjenta — to ten bank, który prowadzi rachunek odbiorcy do którego wysyłamy pieniądze (realizujemy przelew)
 • Bank zleceniodawcy — to z kolei ten bank, który prowadzi rachunek zleceniodawcy zlecenia czyli jednym słowem nasz bank. Przyjmuje on zlecenie płatnicze od nas (zlecenie by wykonać przelew).
 • Beneficjent — odbiorca środków stanowiących przedmiot transakcji czyli osoba, do której chcemy wysłać pieniądze.
 • Data spot — termin rozliczenia transakcji – najbardziej interesująca nas no i oczywiście odbiorcę przelewu data innymi słowy data kiedy pieniądze znajdą się na rakunku osoby oczekującej na nie.
 • Kod Swift lub inaczej kod BIC — (Swift code lub BIC code) – przydzielony każdemu bankowi kod literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków – uczestników systemu SWIFT – kod ten ma długość 8 lub 11 znaków.
 • SWITF — (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej- pośredniczy w wymianie transakcji pomiędzy bankami lub innymi instytucjami finansowymi. Każdy uczestnik sytemu posiada swój kod BIC.
 • Koszty BEN — opłaty za transakcje pokrywa beneficjent.
 • Koszty OUR — opłaty za transakcje pokrywa zleceniodawca.
 • Koszty SHA — koszty pokrywają solidarnie zleceniodawca (koszty związane z obsługa banku zleceniodawcy) z beneficjentem (koszty obsługi banku beneficjenta i koszy pośrednie).
 • Kurs walutowy — kurs wymiany walut głoszony przez centrale banku, udostępnione klientowi w postaci tabeli kursów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *