Co to jest polecenie przelewu i jak działa?

Często posługujemy się pojęciem przelew ściślej mówiąc pojęciem polecenie przelewu. Każdy z nas wykonuje ich wiele regulując płatności. Przelew jako bezgotówkowa forma rozliczeń jest związana z posiadanym przez nas kontem rozliczeniowym w banku.

Definicja polecenia przelewu

Polecenie przelewu jak sama nazwa wskazuje polega na wydaniu dyspozycji naszemu bankowi przekazania określonej kwoty pieniędzy odbiorcy przelewu, który identyfikujemy poprzez wskazanie numeru konta i nazwy rachunku.

Poza podstawowymi danymi jakie należy podać, bardzo ważne jest określenie z jakiego tytułu pieniądze powinny być przekazane odbiorcy. Bank zrealizuje przelew pod warunkiem, gdy będziemy posiadać odpowiednią ilość środków na rachunku, z którego przelew ma być wykonany.

Reasumując polecenie przelewu zdefiniowane jest następująco:

  • Dane zleceniodawcy (imię nazwisko lub nazwa firmy, adres),
  • 26 cyfrowy numer konta zleceniodawcy,
  • kwota przelewu,
  • 26 cyfrowy numer konta zleceniobiorcy (konto, na które ma wpłynąć płatność),
  • dane zleceniobiorcy (imię nazwisko lub nazwa firmy, adres),
  • tytuł zapłaty (wpisujemy za co płacimy: np. numer faktury, numer rachunku za prąd),
  • podpis zleceniodawcy zgodny z karta wzorów podpisów.
Polecenie zapłaty — definicja

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu możemy obecnie wykonać na kilka różnych sposobów:

Polecenie przelewu w oddziale

Składamy polecenie przelewu w oddziale naszego banku na druku polecenie przelewu. Wzór druku polecenie przelewu jest formularzem znormalizowanym w Polskiej Normie, zatem nie ma on charakteru dobrowolności. Bank ma prawo odmówić przyjęcia polecenia przelewu, jeśli nie spełnia zawartych w przepisach wymogów.

Odrzucenie przelewu przez bank może nastąpić również wtedy, gdy wzór podpisu klienta złożonego w banku na karcie wzorów podpisów nie będzie zgodny z podpisem złożonym na druku polecenia przelewu.

W dobie coraz powszechniejszej bankowości nie tylko internetowej, ale również mobilnej takie druki powoli przechodzą do lamusa.

Ustne polecenie przelewu

W oddziale naszego banku możemy również złożyć tzw. ustne polecenie przelewu, które generuje z systemu doradca. Dane do przelewu podaje klient i to klient jest odpowiedzialny za jego poprawność, co potwierdza składając podpis na przelewie, zgodny z kartą wzorów podpisów.

Polecenie przelewu przez Internet

Posiadacze kont elektronicznych lub też z opcją internetowego dostępu do konta mogą polecenia przelewu wykonać samodzielnie, ponieważ taka funkcja dostarczona jest w pakiecie obsługi konta.

W tym wypadku najczęściej banki wymagają potwierdzenia wykonania takiego przelewu kodem SMS lub kodem z tzw. zdrapki. Jest to dla nas dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem naszego rachunku jest to funkcja, która zastępuje wzór podpisu.

Polecenie przelewu przez telefon

Dyspozycje polecenia przelewu możemy również złożyć w naszym banku jako dyspozycje telefoniczną, po uprzednim podpisaniu z bankiem umowy na taka obsługę. Autoryzację wówczas wykonujemy za pomocą hasła, zdeponowanego w banku.

Polecenie przelewu a nowe technologie czyli bankowość mobilna

Rozwój technologii doprowadził obecnie, że czynność polecenia przelewu możemy wykonać również przy użyciu telefonu komórkowego czy adresu e-mailowego, gdzie zamiast długich 26 cyfrowych kont zleceniodawcę o zleceniobiorcę będziemy mogli identyfikować za pomocą adresów mailowych lub numerów telefonów komórkowych.

Wyższa kultura polecenia przelewu — zlecenia stałe

Posiadacz konta w banku, poza standardową procedurą polecenia przelewu, ma do dyspozycji możliwość skorzystania z innych formuł, które umożliwiają nam dokonania przelewów. Na uwagę zasługuję zlecenie stałe.

Uruchomienie zlecenia stałego następuje, gdy klient przekaże do banku informacje (za pomocą Internetu czy też osobiście w oddziale), aby ten określonego dnia, przekazał określoną kwotę do określonego zleceniobiorcy.

Jest to dobre rozwiązanie, gdy mamy do opłacenia rachunki a zmiany następują stosunkowo rzadko.

Zatem zostanie wygenerowane zlecenie, które za pomocą systemu elixir wykona transakcję polecenia przelewu. Koszt uruchomienia zlecenia stałego jest określony w taryfie prowizji i opłat w każdym banku i zazwyczaj jest to transakcja tańsza niż przelew jednorazowy.

Pamiętaj, warunkiem realizacji zlecenia stałego jak również każdego innego polecenia zapłaty jest posiadanie środków na koncie. Można powiedzieć, że rachunki „płacą się same”. Jeśli jednak zdarzy się nam zmiana kwoty do zapłaty, numeru konta czy choćby adresu pamiętajmy o dokonaniu modyfikacji w zleceniu stałym.

Na koniec może coś oczywistego, ale o takich rzeczach trzeba po prostu pamiętać, zlecenie stałe można odwołać w każdym momencie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *