OC czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

OC czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Kupiłeś auto osobowe, ciężarowe lub motocykl? Zgodnie z obowiązującym prawem, tj. ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. jesteś zobowiązany do zawarcia polisy OC z wybranym przez siebie TU i to nie później niż w dniu rejestracji pojazdu w urzędzie.

Definicja pojęcia: czym jest ubezpieczenie OC?

OC to właściwie tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które ma obowiązek zawrzeć każdy właściciel pojazdu podlegającego rejestracji, a w tym m.in. auta osobowego, ciężarowego, maszyny rolniczej (traktora, kombajnu itd.), quadu, przyczepy, pojazdu wolnobieżnego.

Polisa OC zwalnia z odpowiedzialności cywilnej każdego członka ruchu drogowego. To oznacza, że w razie powstania szkody z twojej winy (np. w sytuacji kiedy jesteś sprawcą kolizji lub wypadku), to nie ty, a towarzystwo ubezpieczeniowe zostanie pociągnięte do odpowiedzialności.

Dlaczego OC jest polisą obowiązkową?

OC powstało jako ochrona dla poszkodowanych w celu zapewnienia im odpowiedniego bezpieczeństwa na wypadek, gdyby okazało się, że sprawca zdarzenia nie ma zdolności finansowych do pokrycia szkody z własnej kieszeni.

Do jakiej wysokości OC chroni przed odpowiedzialnością?

Każde OC zawarte przez ciebie niezależnie od wybranej oferty i towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) znosi twoją odpowiedzialność do poziomu odpowiednio:

  • równowartości 1 miliona euro za szkody na mieniu,
  • równowartości 5 milionów euro za szkody na osobach,

Powyżej tych dwóch progów TU nie ponosi już odpowiedzialności, co oznacza, że jeśli spowodowałeś wypadek, w którym mimo że nie ucierpiała żadna osoba fizyczna, ale szkody wyrządzone z twojej winy przekroczą 1 milion euro, to powyżej tej kwoty będziesz zobowiązany do pokrycia kosztów z własnej kieszeni.

Czy wybór towarzystwa ubezpieczeniowego ma znaczenie?

W przeciwieństwie do jakichkolwiek innych polis, np. AC, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem standaryzowanym i jego zakres jest zawsze taki sam.

Głównym determinantem przy wyborze OC powinna być zatem cena, dlatego samą decyzję o TU warto podjąć przy wykorzystaniu popularnych kalkulatorów i porównywarek OC.

Pamiętaj, Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w Polsce funkcjonuję ponad 3a0 różnych towarzystw ubezpieczeniowych i pośredników

Wybór TU może mieć dla ciebie znaczenie, jeśli zdecydowałeś się również na zawarcie polisy AC lub zakup dodatkowych usług ubezpieczeniowych (znaczenie ma poziom obsługi, wysokość upustów w% za łączenie wykupionych polis itd.).

Podstawowe wykluczenia z ubezpieczenia OC

Nie we wszystkich okolicznościach towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za wyrządzoną przez ciebie szkodę.

Towarzystwo ubezpieczeń nie odpowie za szkody spowodowane: (Zakres wykluczeń należy rozszerzyć także o podstawy zawarte w art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.)

  • w sposób umyślny,
  • jako następstwo jazdy pod wpływem narkotyków lub alkoholu,
  • jako następstwo jazdy bez uprawnień do kierowania pojazdem.

Za szkodę zapłacisz też ze swojej kieszeni, jeśli nie udzielisz pomocy poszkodowanemu i zbiegniesz z miejsca zdarzenia.

3,500 złotych grzywny za brak ważnego OC

Zgodnie ze zmianami na początku br., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) opublikował nowe zestawienie kar za brak ważnej polisy ubezpieczeniowej OC.

Właściciele aut osobowych mogą zostać ukarani grzywną w zakresie od 700 do 3,500 złotych, a ciężarowych od 1,050 do 5,250 złotych w zależności od przekroczonego terminu, w którym nastąpił obowiązek zawarcia OC.

Brak ważnego OC a wypadek drogowy

Jeśli będziesz sprawcą niewielkiej kolizji, to w zależności od klasy auta oraz skali uszkodzeń będziesz musiał liczyć się z pociągnięciem do odpowiedzialności w zakresie od kilku do nawet kilkunastu tys. złotych. Z kolei, jeśli spowodujesz poważny wypadek i poza mieniem, wyrządzisz też szkody na osobach, to w skrajnych wypadkach będziesz musiał pokryć koszty nie tylko remontu samochodu, holowania, ale i finansowania leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji poszkodowanego.

Za niewykupioną w terminie polisę OC odpowiada też kierowca

Nawet jeśli nie jesteś właścicielem samochodu, który użytkujesz, to jeśli podczas kontroli drogowej policjant stwierdzi, że auto nie ma ważnego OC, zostaniesz ukarany 50-złotowym mandatem (właściciel otrzyma karę administracyjną od UFG zgodnie z zestawieniem, o którym wspominaliśmy wcześniej).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *