Numer konta bankowego – co to jest NRB oraz IBAN?

Czy można funkcjonować we współczesnym świecie bez telefonu komórkowego, czy też konta w banku? Oczywiście że można, ale jest coraz trudniejsze, a zdecydowanie mało wygodne. Sam proces zakładania rachunku online jest prosty. Wymagany jest dokument tożsamości i podstawowe dane. Jeżeli już podpisaliśmy umowę z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego, powszechnie zwanym kontem, to właśnie w tej umowie znajdziemy nasz numer konta bankowego. Zdarza się, że numer rachunku bankowego mylimy z identyfikatorem konta. Przeanalizujmy to więc.

Numer konta bankowego

Identyfikator i hasło pozwala na obsługę rachunku online. Służy głównie do zalogowanie się na stronie internetowej naszego banku i „wejście” na nasze konto. Jednak, aby wykonać polecenie przelewu czy inne zlecenia płatnicze musimy posłużyć się „długim” numer konta bankowego.

Przyjrzyjmy się więc jakie informacje niesie ze sobą dowolny numer konta bankowego.

Numer Rachunku Bankowego w skrócie NRB – to polski zestandaryzowany system, który wprowadza zasady jak powinno się tworzyć numer konta bankowego, aby był on jednolity w całym systemie bankowym w Polsce.

Numer konta bankowego to ciąg 26 cyfr – unikatowe i określające tylko jedno konto w banku. Co w takim razie kryje się pod tymi cyframi?

Oto nasz cały numer konta bankowego: XX YYYY YYYY ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ

XX YYYY YYYY ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ

2 pierwsze cyfry to liczba kontrolna. Liczba ta spełnia funkcje kontrolną i jest wyliczana na podstawie algorytmu, (we wszystkich bankach stosuje się ten sam algorytm).

Liczba kontrolna jest więc rodzajem weryfikatora naszego numer konta bankowego, zlecenie nasze nie będzie zrealizowane jeśli błędnie podany choć jedną cyfrę w naszym numerze rachunku.

XX YYYY YYYY ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ

8 kolejnych cyfr – oznacza numer rozliczeniowy banku – 7 cyfr wskazuje centralę oraz oddział banku ostatnia 8 cyfra to cyfra kontrolna, która sprawdza czy taki numer banku jest poprawny. Numer ten identyfikuje wprost bank i oddział, który fizycznie prowadzi nasz rachunek.

XX YYYY YYYY ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ

16 ostatnich cyfr to cyfrowy identyfikator klienta – oznacza miedzy innymi typ rachunku czy chociażby rodzaj klienta (czyli na przykład czy jest rachunek firmowy czy indywidualny)

Numer konta bankowego — przykład

Budowa międzynarodowego numeru konta bankowego

Polski numer konta bankowego jest zbudowany o oparciu o dyrektywy europejskie gdzie obowiązującym numerem jest IBAN (International Bank Account Number) — międzynarodowy numer rachunku bankowego. Polski numer w standardzie IBAN uzyskujemy poprzez dodanie PL przed numer konta bankowego zatem nasz międzynarodowy numer rachunku bankowego będzie wyglądał następująco:

PL XX YYYY YYYY ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ

(spacje użyto tylko dla przejrzystości obrazu)

Liczba kontrolna wyliczana uwzględnia PL niezależnie czy posługujemy się tymi znakami czy też nie. W obrocie krajowym pomijane znaki PL są kojarzone z numerem rachunku domyślnie. Jeśli podajemy nasz numer rachunku kontrahentowi zagranicznemu konieczne jest wskazanie rachunku w zapisie IBAN a zatem z literami PL na początku naszego numer konta bankowego.

Zapamiętaj: NRB – numer rachunku bankowego (numer konta) do obsługi rozliczeń w kraju z krajowymi kontrahentami IBAN – numer rachunku bankowego do obsługi rozliczeń z kontrahentami z zagranicy przed NRB dodajemy litery wskazujący kraj czyli dla Polski to jest PL

Jak zidentyfikować bank po numerze?

Wiele osób przed zrobieniem przelewu zastanawia się, czy aby na pewno numer konta bankowego osoby lub instytucji, do której chce przelać pieniądze jest poprawny. Jeżeli chodzi o przelewy dokonywane przez Internet sprawa jest prosta.

Banki bardzo mocno uprościły procedurę przelewania pieniędzy przez Internet lub aplikacje mobilną. Obecnie podstawowe zabezpieczenie jest już w momencie wpisywaniu lub kopiowania numeru konta bankowego. Niemalże każdy system wykrywa poprawność konta bankowego oraz bank, w którym dane konto się znajduje.

Gorzej jest jednak, gdy robimy „tradycyjny” przelew i przepisujemy numer konta. Warto pamiętać, że do identyfikacji banku wystarczą 3 cyfry, ukryte od trzeciego do szóstego miejsca.

XX YYYY YYYY ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *