Strzałki do góry symbolizujące wzrost

Lokata progresywna – mechanizm działania

Lokata progresywna. Wśród wielu propozycji ulokowania pieniędzy w banku pojawia się również produkt nazywany lokatą progresywną. Lokata ta różni się od tradycyjnych lokat terminowych zmieniającym się oprocentowaniem w kolejnych miesiącach trwania lokaty. Na rynku bankowym najczęściej spotykane są lokaty średnio i długoterminowe (od 6 miesięcy do 36). Oprocentowanie środków w każdym miesiącu jest wyższe. Dynamika wzrostu oprocentowania nie jest równa w całym okresie trwania, ale zdecydowanie „przyśpiesza” w końcowej fazie.

Dynamika wzrostu oprocentowania na lokacie progresywnej

Lokata progresywna charakteryzuje się tym, że oprocentowanie środków w każdym miesiącu jest wyższe. Dynamika wzrostu oprocentowania nie jest równa w całym okresie trwania lokaty, ale zdecydowanie „przyśpiesza” w końcowej fazie.

Ma to zniechęcić klientów do zrywania umów przed terminem, ale jednocześnie odsetki naliczone za poszczególne miesiące trwania lokaty są już odsetkami należnymi klientowi.

Jeśli tę samą lokatę zlikwidujemy po 3 miesiącu, to odsetki netto wyniosą tylko 38,50zł. Wynika stąd, że odsetki za poszczególne okresy lokaty już zapadłej należą się klientowi.

Co więcej, jeżeli decydujemy się na lokatę progresywną nie warto likwidować jej przed czasem.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że oprocentowanie efektywne naszej lokaty nie wynosi 3% lecz jest średnią arytmetyczną wyliczoną ze stóp procentowych za poszczególne miesiące.

Dodajmy więc oprocentowanie ze wszystkich miesięcy 1,8+1,9+2+2,3+2,5+3 = 13,5

Dzielimy wynik przez okres trwania lokaty: 13,5/6 = 2,25% — to nasze rzeczywiste roczne oprocentowanie lokaty progresywnej.

Pamiętaj, Wszystkie stawki oprocentowania zawsze są podawane w stosunku rocznym.

Plusy i minusy lokaty progresywnej

Podsumujmy nasze rozważania. Zdecydowaną zaletą lokat progresywnych jest zachowanie odsetek za okres trwania lokaty i to pomimo zerwania wcześniej zadeklarowanego okresu. Innymi słowy jeżeli zerwiemy lokatę w połowie, to należą się nam odsetki za ten okres.

Druga zaletą niewątpliwie jest możliwość dokonywania dopłat do lokat progresywnych, co prawda zazwyczaj w kwotach i terminach określonych przez bank.

Mówiąc o zaletach trzeba również wspomnieć o wadach. W tym przypadku wadą tej lokaty jest brak kapitalizacji odsetek.

1 thought on “Lokata progresywna – mechanizm działania”

  1. Pingback: Lokata progresywna - co to jest i jak działa? - totalbank

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *