Kredyt na mieszkanie – jakie są koszty, jakie raty wybrać?

Kredyt mieszkaniowy jest kredytem najczęściej średnio- lub długoterminowym i jak sama nazwa udzielanym na cele mieszkaniowe. Może on być przeznaczony na zakup mieszkania, domu ale również działki budowlanej. Kredyt na mieszkanie najczęściej zabezpieczony jest hipoteką. Jest to forma kredytu wygodna dla banku, gdyż pozwala mu na zaspokojenie roszczeń z tej nieruchomości w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami. Ustanowienie hipoteki następuje przez wpis do księgi wieczystej nieruchomości w sądzie rejonowym.

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o kredytach mieszkaniowych

Wiemy jak skomplikowanym i niewdzięcznym, a zarazem bardzo ważnym dla zainteresowanych może być temat kredytów na mieszkanie. Przygotowaliśmy kilka podstawowych informacji, by ułatwić poruszanie się po tym temacie.

Czym jest kredyt na mieszkanie?

Każdy w swoim życiu dochodzi do pewnego wieku, w którym chce się usamodzielnić i posiadać własny dom lub mieszkanie. Jednak nie każdy ma tyle szczęścia, aby zakupu dokonać z oszczędności — większość musi skorzystać z oferty kredytowej jednego z banków.

W celu sfinansowania zakupu nieruchomości banki oferują długoterminowe kredyty hipoteczne, które popularnie zwany jest kredytem na mieszkanie.

Jako zabezpieczenie takich kredytów ustala się hipotekę na posiadanej powierzchni domu, działki lub mieszkania. Otrzymane środki można wydatkować wyłącznie na budowę, remont lub zakup nieruchomości i mieszkania spółdzielczego, co trzeba w późniejszym czasie udokumentować. Dodatkowe zabezpieczenie mogą stanowić poręczyciele, weksle, ubezpieczenie długu lub blokada środków na rachunku.

Aby otrzymać kredyt na mieszkanie w pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek, którego formularz można pobrać w oddziale banku lub z jego strony internetowej. Następnie trzeba spełnić szereg wymogów stawianych przez bank, np. przedstawić zaświadczenie o otrzymywanych dochodach (lub umowę o pracę), a także wskazać poręczycieli, jeśli takowi są wymagani.

Co ważne, o kredyt hipoteczny można starać się samodzielnie lub wraz ze współmałżonkiem, co pozwala na zwiększenie limitu kredytowego i zmniejszenie ryzyka związanego z jego spłatą. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu kredytu, pieniądze przelewane są na konto klienta w określonych transzach, bądź też jednorazowo. Warto dodać, że często podejmowane są kredyty w walutach obcych, co przy korzystnym kursie pozwala na obniżenie kosztów.

Kredyt na mieszkanie a jego koszty

Kredyty hipoteczne charakteryzują się tym, że na początku trzeba ponieść większe koszty (np. związane z ustanowieniem hipoteki), za to roczne oprocentowanie jest obniżone. Oprócz tego bank pobiera swoją prowizję, ustaloną z góry w umowie.

Kredyt na mieszkanie — całkowity koszt kredytu

Kolejnym kosztem są formalności notarialne i wpis do księgi wieczystej właściwego sądu. Jeśli lokal nie posiada księgi, konieczne będzie jej założenie, co wiąże się z dodatkowym kosztem i przedłużeniem w czasie wszystkich formalności. Następny koszt to ubezpieczenie kredytu od zdarzeń losowych, co wiąże się bezpośrednio z cesją praw wynikających z polisy na rzecz banku.

Co ważne, zarówno ubezpieczenie, jak i cesję, trzeba odnawiać każdego roku. Banki i inne instytucje finansowe coraz chętniej stosują także ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz instytucji. W przypadku zdarzenia losowego, choroby, niezdolności do pracy lub jej utraty oraz śmierci (w zależności od zapisów umowy), ubezpieczyciel wypłaca na rzecz banku odpowiednią kwotę, która pomniejsza spłatę kredytu hipotecznego. Pozostała część zostaje spłacona poprzez inne zabezpieczenia, a w przypadku ich braku mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Kredyt na mieszkanie, ale raty stałe czy malejące?

Niezależnie od wynegocjowania najkorzystniejszych warunków należy zwrócić uwagę na możliwość spłaty kredytu w ratach stałych albo w ratach malejących. Różnica między tego typu rozwiązaniami polega na innej proporcji części kapitałowej i odsetkowej. Raty stałe to te, w których najpierw spłaca się głównie odsetki, natomiast raty malejące cechują się wyższą kwotą początkową.

Kredyt na mieszkanie — raty malejące

Raty malejące są atrakcyjniejsze dla kredytobiorcy, gdyż odsetki naliczane są do bieżącego zadłużenia. Niestety, aby móc ubiegać się o raty malejące należy wykazać się większą zdolnością kredytową. Gdy zaciągniemy kredyt hipoteczny może się zdarzyć, że będzie coś z czego nie będziemy zadowoleni. Może to wynikać chociażby z różnej marży oprocentowania kredytu, jakie stosują banki w różnych okresach działalności.

Kredyt na mieszkanie — porównanie wysokości rat stałych i malejących

Marża jest zyskiem banku, która jest elementem oprocentowania, stąd im niższa marża tym niższe raty. Na obliczenie marży wpływ mają następujące składowe: zdolność kredytowa, wartość nieruchomości, wysokość pożyczki oraz wysokość wkładu własnego. Aby zmniejszyć poziom marży możemy zaciągnąć w innym banku kredyt refinansowany.

Kredyt na mieszkanie — raty stałe

Działanie to pozwala również na zmniejszenie lub zwiększenie ilości rat. Aby wybrać odpowiedni kredyt na mieszkanie powinniśmy zaczerpnąć porady doradcy finansowego, który przedstawi nam najlepszą ofertę, uwzględniając nasze potrzeby. Doradca finansowy (link do doradcy) działa w sposób niezależny od banków, cechuje go więc obiektywizm, co przekłada się na wybór najkorzystniejszej dla nas oferty.

Porównanie kredytów mieszkaniowych

Przed dokonaniem wyboru konkretnego banku, warto w pierwszej kolejności porównać oferty kredytów hipotecznych, oferowanych przez kilkanaście instytucji. Można to zrobić indywidualnie, posługując się zdobytymi informacjami i danymi odnośnie pożyczek albo skorzystać z oferty doradcy finansowego. Jest jednak jeden, mniej kosztowny sposób, a mianowicie skorzystanie z internetowej porównywarki kredytów hipotecznych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *