Koszt kredytu czyli prowizje i opłaty

Koszt kredytu. Niewątpliwie dla klienta kosztem jest prowizja banku pobierana od kwoty udzielanego kredytu. Banki stosują różne prowizje i opłaty w zamian za udzielenie kredytu czy pożyczki. Nie ma określonych reguł przy stosowaniu prowizji i opłat. Najczęściej rodzaj i jej wysokość uzależniona jest od rodzaju kredytu i ma charakter jednorazowej opłaty za czynności związane z udzieleniem kredytu.

Koszt kredytu pod lupą

Czy zdajesz sobie sprawę, jakie koszty ponosisz przy kredycie? Ile bank zarabia na udzieleniu Tobie pożyczki? Koszt kredytu to nie tylko oprocentowanie i prowizja banku. Koszt kredytu to również:

  • prowizja przygotowawcza;
  • prowizja od udzielenia kredytu;
  • prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu;
  • prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu;
  • opłata za rachunek do spłaty kredytu.

Prowizja przygotowawcza

Jest jednorazową opłatą za czynności związane z udzieleniem kredytu, liczoną od kwoty udzielonego kredytu, najczęściej 0,5%-2%. Ten rodzaj prowizji najczęściej stosujemy przy udzielaniu kredytów obrotowych, inwestycyjnych, a więc dotyczy kredytowania działalności gospodarczej.

Prowizja od udzielanego kredytu

Ta opłata dotyczy ogółu kredytów i tutaj „pomysłowość” banków jest nieograniczona. Od czasu znowelizowania ustawy o kredycie konsumenckim nie ma już żadnych ograniczeń w stosowaniu wysokości stawek prowizyjnych.

Koszt kredytu bankowego czyli prowizje i opłaty

Pamiętaj, bardzo złą praktyka stosowana przez banki jest nie wyrażanie zgody na „zapłatę” prowizji od razu. Bank dolicza tę prowizję do kwoty kredytu i nalicza dodatkowo odsetki od tej kwoty czyli płacimy odsetki od prowizji.

Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu

Kolejnym rodzajem prowizji to ta, która naliczana jest od niewykorzystanej kwoty kredytu, najczęściej od dnia wykorzystania całego kredytu. Celem tej prowizji jest pokrycie strat banku, który zostawiając do dyspozycji kredytobiorcy środki, pozbawia się dochodów z tytułu obrotu tymi pieniędzmi. Najczęściej również dotyczy przedsiębiorców.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu

Czasami banki pobierają również prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu. Taka spłata naraża bank na stratę, wynikającą z konieczności natychmiastowego ulokowania spłaconej wcześniej kwoty w mniej efektywny sposób niż zaplanowanowano. Obecnie takie praktyki dopuszcza Ustawa o Kredycie konsumenckim, ale takie zapisy muszą znaleźć się w umowie kredytowej. Często brak tej opłaty banki traktują jako element podnoszącą atrakcyjność oferty kredytowej banku.

Koszt kredytu czyli prowizje i opłaty czyli Całkowity Koszt Kredytu (CKK)

Opłata za rachunek do spłaty kredytu

Należy również zwrócić uwagę, na opłatę za rachunek do spłaty kredytu. Jeśli zaciągniemy kredyt w banku, w którym nie posiadamy rachunku, bank może nas każdego miesiąca obciążać dodatkową opłatą za konto do spłaty. Chyba taki bank nie da się polubić – szukajmy zatem innego!

1 thought on “Koszt kredytu czyli prowizje i opłaty”

  1. Pingback: Kredyt konsolidacyjny — kalkulator - totalbank

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *