Konto oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe to specjalny rodzaj kont. Jest to alternatywny sposób na gromadzenie nadwyżek finansowych. Przewaga konta oszczędnościowego nad lokatą jest to, że daje ono możliwość płynnego korzystania ze zgromadzonych na nim środków czyli możliwość dokonywania wpłat i wypłat bez pojęcia zerwania umowy. Konto oszczędnościowe powinno być bezpłatne, niemniej jednak jest ono ściśle powiązane z kontem osobistym i warto sprawdzić czy ono nie posiada zbyt wysokich opłat.

Jak korzystać z kont oszczędnościowych?

Konta oszczędnościowe, to z całą pewnością produkt bankowy, który jest na tyle interesujący by poświecić mu więcej uwagi. Przede wszystkim, w odróżnieniu, od lokat bankowych pozwala na płynne korzystanie ze zgromadzonych tam środków. Należy dokładnie poznać warunki korzystania z takiego konta, by nasz rachunek przynosił korzyści a nie straty.

Czym różni się konto oszczędnościowe od konta rozliczeniowo — oszczędnościowego czyli popularnego ROR-u?

Z ofertą rachunku oszczędnościowego spotkamy się niemal w każdym banku. Najczęściej warunkiem otwarcia tego konta jest posiadanie konta podstawowego czyli ROR. Co zatem wyróżnia to konto od ROR? Odpowiemy sobie na pytanie jak korzystać z kont oszczędnościowych, aby przyniosły jej użytkownikowi jak najwięcej korzyści.

  • Konto służy do oszczędzania nadwyżek finansowych. Jako konto wyodrębnione z ROR ma za zadanie spełniać rolę lokaty ale bez konieczności zwierania umów terminowych, działa jak rachunek a’vista. Umożliwia płynne korzystanie ze środków finansowych tam zgromadzonych.
  • Jako rachunek wyodrębnionych środków jest wyżej oprocentowany niż tradycyjny ROR
  • Konta oszczędnościowe w większości banku są zwolnione z opłaty za prowadzenie rachunku

Wady i zalety kont oszczędnościowych

Konto oszczędnościowe nie jest jednak tak idealne. Z jednej strony banki zachęcają klientów do oszczędzania, ale z drugiej strony wprowadzają jednak wiele ograniczeń, które ukryte w regulaminach mogą spowodować, że atrakcyjna oferta niesie za sobą jednak wiele ograniczeń, które spowodują ponoszenie dodatkowych kosztów. Z jakimi kosztami powinni się liczyć właściciel kont oszczędnościowych?

  • Ograniczona miesięczna ilość bezpłatnych przelewów. Teoretycznie płynność konta oszczędnościowego polega na możliwości korzystania ze środków na koncie. Należy jednak pamiętać, że wypłaty powyżej określonego limitu mogą kosztować. Na przykład jeśli regulamin konta gwarantuje 2 bezpłatne przelewy to za każdy kolejny zapłacimy co uczyni nasze konto nierentowne.
  • Należy zwrócić uwagę, na to czy prowadzenie naszego konta oszczędnościowego jest rzeczywiście bezpłatne. Czy opłata nie jest zawarta w opłacie za prowadzenie konta ROR i jakie warunki należy spełnić by ten produkt otrzymać bez opłat. Pamiętaj,że wymagania dotyczące limitów wpłat czy wypłat narzucane jako warunek korzystania z bezpłatnych kont oszczędnościowych bardzo utrudnia korzystanie z konta jest niewygodne.
  • Karta do konta oszczędnościowego to wygodny gadżet ale kosztowny i warto z tego zrezygnować.
  • Bardzo ważną cechą konta oszczędnościowego jest jego oprocentowanie i kapitalizacja odsetek. Sprawdzamy więc czy oprocentowanie rośnie gdy oszczędności na koncie przybywa i czy bank dopisuje odsetki do konta miesięcznie, kwartalnie czy rocznie. Idealne konto: kapitalizacja miesięczna i wzrost oprocentowania środków po przekroczeniu określonych przez bank progów. Bank powinien premiować klienta gromadzącego oszczędności chociaż nie zawsze tak jest więc zwracamy na to uwagę.

Podsumowanie kont oszczędnościowych

Podsumowując, aby nie obciążać konta oszczędnościowego zbyt wielkimi kosztami, należy wpłacając środki ocenić czy są to rzeczywiście środki, które w danym miesiącu nie będą nam potrzebne. Wypłaty środków z tego konta najlepiej przekazywać na konto podstawowe czyli ROR, po to aby nie korzystać z karty bankomatowej.

O ile to możliwe, określamy ilość pieniędzy potrzebnych w określonym czasie, po to by nie dokonywać kolejnych już wtedy płatnych przelewów.

Pamiętaj, limity dotyczą tylko jednego miesiąca.

Pamiętaj, konto oszczędnościowe, to nie tylko lepsze oprocentowanie. Pomysłowość banków na „odebranie” klientowi wszystkiche wypłaconych odsetek w formie różnych opłat i prowizji jest nieograniczona, należy więc zawsze pytać o koszty, które z takim rachunkiem są związane.

Rzetelna analiza taryfy opłat przyniesie klientowi korzyści i o to właśnie chodzi. Jak z każdym bankowym produktem, bank stara się przerzucić ryzyko na klienta i uzyskać jak największe profity. Warto być krok do przodu i szukać korzyści w ofertach i promocjach.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *