Jakie są skutki obniżenia stóp procentowych?

Co miesiąc Rada Polityki Pieniężnej zbiera się, by określić wielkość stóp procentowych dla Banku Centralnego, a to oznacza, że wyznacza cenę pieniądza na rynku. Stopy procentowe realnie wpływają na wysokość:

 • oprocentowania kredytów,
 • depozytów,
 • na kurs złotówki
 • na rynki finansowe i podmioty gospodarcze.

Banki komercyjne potrzebują odpowiednich środków pieniężnych na swoją działalność operacyjną. Pożyczają środki od klientów, którzy deponują pieniądze na rachunkach, by sfinansować akcje kredytowe, które stanowią źródło dochodów. Zysk banku, to różnica pomiędzy oprocentowaniem depozytów a oprocentowaniem kredytów. Obniżka stóp procentowych, to zachęta dla klientów do brania kredytów, a jednocześnie okazja dla banku, by pozyskać tani pieniądz depozytowy.

Pamiętaj, wyznaczane wielkości stóp procentowych mają realny wpływ na sytuację finansową banków.

Obniżenie podstawowej stopy procentowej wpływa na wysokość oprocentowania kredytów i lokat. Od ponad roku RPP nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych, a główna stopa referencyjna utrzymuje się na poziomie 2,5%.

Należy się zastanowić, czy wyhamowanie inflacji nie powinno być wyraźnym sygnałem do obniżenia głównych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej

 • Oceń swoje szanse na kredyt
 • Pobierz bezpłatny raport z Biura Informacji Kredytowej

Terminy wprowadzenia nowego oprocentowania

Terminy wprowadzenia nowego oprocentowania przez poszczególne banki komercyjne nie są automatycznie związane z ogłoszeniem zmiany stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. RPP jedynie wyznacza zakres stóp procentowych, a decyzję o wprowadzeniu zmian, terminie i zakresie, w swoich taryfach oprocentowania, banki podejmują samodzielnie.

Należy jednak zauważyć, że obniżenie stóp procentowych szybciej dotknie klientów z depozytami niż kredytobiorców. Przeanalizujemy jakie skutki wywoła obniżka stóp procentowych na rynku kredytów i w ofercie lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych:

 • Umowa lokaty zawarta na czas określony ze stałym oprocentowanie. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla klienta, bowiem do końca okresu lokaty bank jest zobowiązany wypłacić odsetki wyliczone wg stopy procentowej obowiązująca w dniu podpisania umowy lokaty. Należy pamiętać, że w przypadku odnowienia lokaty obowiązują już nowe stopy procentowe zatwierdzone w banku przez zarząd.
 • Umowy lokat o oprocentowaniu zmiennym. Oprocentowanie takiej lokaty zmieni się od dnia, w którym zarząd banku ustali datę, od jakiej obowiązują w tym banku nowe stopy procentowe. Komunikat o zmianie stóp procentowych musi być podany do wiadomości klientów w placówkach bankowych i na stronach internetowych. Zatem odsetki od lokaty liczone są od dnia podpisania umowy lokaty, do dnia zmiany stóp procentowych, wg obowiązujących stóp w czasie podpisania umowy, tj.od daty zmiany do dnia końca umowy wg nowych stóp procentowych.
 • Konta oszczędnościowe „zareagują” na obniżkę stóp procentowych podobnie jak lokaty o zmiennym oprocentowaniu.
 • Kredyt lub pożyczka o stałym oprocentowaniu. Oprocentowanie niestety nie zmieni się do końca umowy. W bankach jednak trudno spotkać taka ofertę, a jeśli to dotyczy kredytów udzielanych na bardzo krótkie okresy.
 • Kredyty o zmiennym oprocentowaniu. Niestety obniżka stóp procentowych przez RPP wcale nie oznacza natychmiastowej obniżki ceny kredytu. Banki się nie spieszą.

Oprocentowanie kredytów gotówkowych zmieni się dla klienta od dnia wskazanego w taryfie oprocentowania. Bank jest zobowiązany do wysłania do klienta nowego planu spłat. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne i te, które w umowie mają wskazane oprocentowanie jako sumę WIBOR (1M, 3M,6M) i marży mogą liczyć na obniżkę stóp odpowiednio licząc od daty obowiązywania po upływie miesiąca, 3 lub 6 miesięcy. Zatem kredyt oparty na WIBORZE 6M reaguje najwolniej na zmianę stóp procentowych. W przypadku obniżki działa na niekorzyść klienta.

Podsumowanie skutków obniżenia stóp procentowych

Tytułem podsumowania można stwierdzić, że obniżka stóp procentowych jest korzystna dla kredytobiorców, a zdecydowanie niekorzystnie wpływają na klientów oszczędzających. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ze zjawiskiem obniżki stóp spotykamy się głównie wtedy, gdy spada inflacja, a niska inflacja to mniejsza utrata wartości pieniądza. Tańszy kredyt poprawia nastroje konsumpcyjne klientów i napędza sprzedaż produktów i usług.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *