Co to jest i jak działa faktoring?

Faktoring. Zacznijmy od definicji, faktoring jest to rodzaj pośrednictwa handlowego, w której wyspecjalizowana instytucja finansowa, na przykład bank nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw niewymagalne i nieprzeterminowane roszczenia o zapłatę kwot wynikających z wystawionych przez te firmy faktur, które są należnością za towary lub usługi. Brzmi nieco skomplikowanie? Oto wyjaśnienie.

Faktoring dla przedsiębiorcy

Wróćmy więc do naszej definicji co ona oznacza dla przedsiębiorcy? Otóż ogólną tendencją, którą możemy zauważyć to, to że cykle rozliczeniowe między dostawcą i odbiorcą coraz bardziej się wydłużają, a sytuacja ta generuje wzmożone zapotrzebowanie przedsiębiorstw na środki pieniężne, niezbędne do finansowania bieżącej działalności.

Faktoring zatem to nic innego jak ściąganie należności (zapłaty) w imieniu przedsiębiorcy przez instytucję zewnętrzną. Firmy faktoringowe wchodzą w rolę „kredytodawcy” wykup faktur jest zatem rodzajem krótkoterminowego kredytu „kupieckiego”. Faktoring jest dla wielu przedsiębiorstw wygodnym, krótkoterminowym źródłem finansowania.

Dlaczego warto rozważyć faktoring?

Faktoring to bardzo prężnie rozwijająca się usługa. Przyczyną dynamicznego jej rozwoju w Polsce i na świecie jest kilka. Najważniejsze przyczyna to dostęp do zewnętrznego źródła finansowania w przypadku organicznej zdolności kredytowej firm.

Wiele firm nie spełnia warunków określonych przez banki, mają niewielki majątek trwały lub dopiero zaczynają działalność na rynku. Nie są więc jeszcze wystarczająco wiarygodnymi kredytobiorcami.

Nawet w wysoko rozwiniętych krajach odroczone terminy płatności są coraz dłuższe. Istniejące na rynku zatory płatnicze praktycznie uniemożliwiają działalność firmom, które nie korzystają zewnętrznych źródeł finansowania.

Dla kogo jest faktoring?

Typowy adresat faktoringu to firma:

  • prowadząca sprzedaż z odroczoną płatnością,
  • posiadająca duże należności,
  • mająca ograniczony kapitał własny,
  • uzyskująca upusty cenowe u swych dostawców,
  • utrzymująca stałą współpracę z odbiorcami,
  • realizująca ekspansywną strategię zwiększenia obrotów m.in. poprzez stosunkowo długie terminy płatności (do 90 dni w obrotach krajowych i do 120 dni w obrotach z zagranicą),
  • mająca wiarygodność kredytową i stabilność finansową.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa faktoring pełni istotne funkcje, mające bezpośredni wpływ na efekty prowadzonej działalności. Dla szeregu firm może to być atrakcyjna, krótkoterminowa forma finansowania przedsięwzięć, zwłaszcza kiedy wykazują ciągłe zapotrzebowanie na kapitał.

Często bowiem trudno jest im uzyskać kredyt odpowiadający skali planowanych przedsięwzięć, ponieważ banki oceniają ich zdolność kredytową na podstawie dotychczasowych obrotów.

Zatety i wady faktoringu

Istota faktoringu jest bowiem znacznie szersza aniżeli sama funkcja finansowania. Pomimo faktu, że coraz więcej banków w Polsce angażuje się w działalność faktoringową, oferta tych usług jest ogólnie rzecz biorąc dość uboga i nie zaspokaja potrzeb wynikających z rynku.

Po pierwsze, większość banków oferuje faktoring niepełny, czyli nie gwarantujący przejęcia ryzyka związanego z nie wypłacalnością dłużników. Takie rozwiązanie najczęściej nie satysfakcjonuje przedsiębiorstwa, ponieważ nie pozwala na całkowitą swobodę w kształtowaniu płynności finansowej.

Po drugie, banki które godzą się na przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników, czynią to z bardzo daleko posuniętą ostrożnością, faktoring pełny traktują jako usługę przeznaczoną dla dobrze znanych im klientów, których dłużnikami są firmy o uregulowanej pozycji na rynku, posiadające dobry standing finansowy.

Po trzecie, proponowana przez banki oferta faktoringu przede wszystkim dotyczy obrotów krajowych, natomiast obroty z zagranicą uwzględniane są dotychczas w niewielkim stopniu.

Po czwarte, większość banków pobiera od wartości wierzytelności odsetki z góry, jednocześnie z realizowaniem przejętych do wykupu faktur.

Po piąte, prowizja jaką musi płacić przedsiębiorstwo wydaje się być zbyt wysoka co sprawia że koszt faktoringu jest relatywnie duży w porównaniu z kosztami kredytu.

Podsumowanie

Reasumując, faktoring może być szybkim sposobem na „odzyskanie” zainwestowanych środków własnych, uzyskania płynności finansowej do bieżącej działalności.

Pamiętaj, faktoring nie jest deską ratunku dla przedsiębiorstw, którym grozi upadłość.

Poniżej przedstawiamy oferty naszym zdaniem najciekawszych firm i instytucji zajmujących się faktoringiem.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *